Latviski English

Sadarbības jaunumi

11-02-2020

Iegūts augstākais vērtējums starplaboratoriju kvalitātes pārbaudē par DNS izdalīšanu no audu paraugiem.

Laboratorija_86.jpgSertifikats_2020.jpg

Genoma centrs veicis kvalitātes novērtējumu metodei, ko izmanto DNS izdalīšanai no audzēju audiem. Piedaloties starplaboratoriju kvalitātes testēšanā (Biospecimen Proficiency Testing) 2019./2020. gada ciklā, šī metode ieguvusi sertifikātu ar augstāko iespējamo vērtējumu par DNS izdalīšanu no audiem, kas tiek izmantota Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes pētījumspecifisko paraugu apstrādē. Šis ir būtisks apliecinājums Genoma centra un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes paraugu kvalitātes standartiem un iespējām attīstīt audzēja audu DNS pētniecību Latvijā.

 

12-11-2019

Norisinājies seminārs par biobanku ilgtspēju.

SemBBMRI1111_2.jpg

2019. gada 11. novembrī norisinājās seminārs par biobanku ilgtspēju Latvijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no lielākajām biobankas veidojošajām iestādēm Latvijā, kā arī valsts iestāžu, lielāko slimnīcu un laboratoriju pārstāvji.

Paldies, visiem par līdzdalību.

SemBBMRI1111_1.jpg

 

27-10-2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt semināru, ko organizē Latvijas nacionālais biobanku tīkls – BBMRILV.

BBMRILV_ilgtspeja_poster.jpg

Šajā seminārā savā pieredzē dalīsies vadošie pētnieki no lielākajām biobankas veidojošajām institūcijām Latvijā par to, kā nodrošināt ilgtspēju pētniecībai, kas balstās uz cilvēka bioloģisko paraugu izmantošanu pētniecībā. Tiks apskatīts un diskutēts par Latvijas vispārējo situāciju šajā jomā, gan no viedokļa, kā iespējams Latvijā veidot lielapjoma veselības izpētes projektus, gan kā iegūt maksimālo pētniecības kvalitāti ekonomiski efektīvā formā, gan ētiskajiem un sociālajiem aspektiem.

Norises laiks: 2019. gada, 11. novembrī, plkst. 9.00 – 11.30 (reģistrācija no 8.45)
Norises vieta: Rīgā, Latvijas Universitātes Dabas mājā, 702. auditorijā (7. stāvs), Jelgavas ielā 1.

Pasākuma programma šeit.

Reģistrācija semināram šeit.

Semināra organizāciju atbalsta ERAF projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/006.

 

12-10-2019

Genoma Datubāzes pārstāvji piedalījušies Eiropas Biobanku Nedēļā, kas norisinājās no 7. līdz 11. oktobrim, Lībekā, Vācijā.

Šajā konferencē piedalījušies liekāko Eiropas biobanku pārstāvji. Latvijas pārstāvjiem bija iespēja iepazities ar jaunākajām tendecēm bioloģisko materiālu kolekciju veidošanas jomā un arī prezentēt savu pieredzi citiem interesentiem.

Genoma Datubāzes pārstāve Vita Rovīte prezentēja stenda referātu "Strategic financial sustainability planning for biobank in Latvia"

BBMRI-ERIC Latvijas nacionālā mezgla ētikas eksperte Signe Mežinska prezentējusi sentda referātu "Social Sustainability of Biobanks in Latvia:Results of a Survey on Public Attitudes".

 

27-03-2019

Genoma centrs aprobējis jaunu metodi mikrobiālā DNS izdalīšanai no fēču paraugiem. Piedaloties starplaboratoriju kvalitātes testēšanā (Biospecimen Proficiency Testing) 2018./2019. gada ciklā, šī metode ieguvusi sertifikātu ar augstāko iespējamo vērtējumu par mikrobiālā DNS izdalīšanu no fēcēm, kas tiek izmantota Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes pētījumspecifisko paraugu apstrādē. Šis ir būtisks apliecinājums Genoma centra un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes paraugu kvalitātes standartiem un iespējām attīstīt mikrobioma pētniecību Latvijā.

PT_MicDNS_sertif.jpg    PT_bilde.jpg

 

18-10-2018

Nacionālā biobanka Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir veikusi BBMRI-ERIC izstrādāto kvalitātes novērtējuma pārbaudi (Self Assessment Survey) vairākām endokrinoloģisko saslimšanu bioloģisko paraugu kolekcijām, un saņem apstiprinājumu par šo kolekciju atbilstību Eiropas Standartizācijas Komitejas Tehniskajām specifikācijām CEN/TS 16835-2:2015.

Šis ir būtisks apliecinājums Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē uzglabāto bioloģisko paraugu atbilstībai starptautiskiem kvalitātes standartiem un dod pārliecību par to, ka šo paraugu izmantošana pētniecībā nodrošinās augstas kvalitātes neatkarīgi atkārtojamus zinātniskos rezultātus.

 

08-09-2018

Genoma Datubāzes pārstāvji piedalījušies Eiropas Biobanku Nedēļā, kas norisinājās no 4. līdz 7 septembrim, Antverpenē, Beļģijā.

Šajā konferencē piedalījušies liekāko Eiropas biobanku pārstāvji. Latvijas pārstāvjiem bija iespēja iepazities ar jaunākajām tendecēm bioloģisko materiālu kolekciju veidošanas jomā un arī prezentēt savu pieredzi citiem interesentiem.

Genoma Datubāzes pārstāji prezentējuši vienu mutisku un vienu stenda referātu:

  • Jekaterina Aladyeva "Integation of Online Analytical Processing system in biobank"
  • Vita Rovīte "Latvian cohort of Type Two Diabetes patients - personalized medicine and improvement of health care system"

BBMRI-ERIC Latvijas nacionālā mezgla ētikas eksperte Signe Mežinska prezentējusi sentda referātu "Linking biobanks with National Health Registries in Latvia: Policy, Chalanges and Solutions".

 

30-08-2018

Vairākas Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes paraugkopas iekļautas kā atsevišķas kolekcijas BBMRI-ERIC biobanku katalogā DIRECTORY.

Directory ir organizācijas BBMRI-ERIC veidots Eiropas biobanku katalogs, kas vērsts uz sadarbības veidošanu starp biobankām un pētniekiem, lai semēktu bioloģisko paraugu izmantošanu zinātniskiem pētījumiem.

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze tika iekļauta katalogā Diretory jau 2017. gadā, bet šogad mēs sagatavojām detalizētāku informāciju par atsevišām stratēģiskām kolekcijām, lai izceltu noteiktus resursus un sekmētu starptautisko sadarbību.

Katalogs Directory pieejams šeit.